Cada dia més,
d'España
el feixuc pes
esdevé insuportable;
càrrega
difícil de traginar
per un camí
gens amable.
Cada vegada més,
els enganys,
les mentides,
són barrera
infranquejable
per l'acostament
a quí
no vol perdre
ple
fins dalt,
de bon farratge
a punt
per bé atipar-se
mentre van
pagant
els "altres".
Hem de deixar
de ser "els altres".
Volem ser, naltros,
volem ser
els que decidim
com s'omple
la menjadora,
i així
alimentats com cal
poguem
fer una bona
feina,
poguem
fer un bon
treball
amb plena
INDEPENDÈNCIA